Teenused

IP aadressid

IPTRON.NET organiseerib RIPE Sponsor LIR'ina IP aadresside ja AS numbrite eraldamist ettevõtetele ja organisatsioonidele sõltumatult interneti teenusepakkujast (ISP). Aitame aadressplaani koostamisel, suhtleme RIPE'ga, anname nõu teenusepakkujate valimisel, organiseerime sidumised erinevate interneti sõlmpunktidega (IX) ning vajadusel seadistame võrgu. Tulemuseks on teenusepakkuja(te)st sõltumatu ja kõrgkäideldav internetiühendus kliendi infosüsteemidele. Sõltumatute IP aadresside kasutamine annab vabaduse oma võrgus toimetada just oma äranägemise järgi.

IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) on nimetatud ka “uue põlvkonna” Interneti protokolliks (IPng – Internet Protocol Next Generation). Enamasti teatakse, et selle kasutuselevõtt kõrvaldab aadressiprobleemi. Ainult suurem aadressiruum aga ei annaks vajalikku efekti kasvavate vajadustega toime tulemiseks. Oluline on lihtsustada ka selle suurema aadressiruumi haldamist ja marsruutimist. IPv6-ga on püütud lahendada ühtlasi ka muud Interneti kasvuga seotud probleemid, millest põhilistena võib välja tuua võrgu automaatse seadistamise, sisseehitatud turvalisuse ja parema mobiilsuse.

Konsultatsioon

Tutvudes kliendi vajadustega oskame püstidada ülesande nii, et lahendustel oleks ka tuleviku mõõde. Toetudes oma meeskonnale oskame näha kitsaskohti ja välja pakkuda läbimõeldud, järele proovitud ning parimat praktikat kasutavaid lahendusi.

Sidevõrkude seadistamine

Sidevõrk on elus asi, seega pidevas muutumises. Kõrgkäideldavad IP võrgud on väljakutse dünaamikale. IPTRON.NET on võrkude seadistamisel keskendunud peamiselt dünaamilistele marsruutimise (routing) protokollidele, mis tagavad kliendi infosüsteemidele kõrgkäideldavuse ja sõltumatuse muudest süsteemidest. Dünaamiliste marsruutimise protokollide märksõnadeks on BGP, ISIS, OSPF.

Monitooring

Monitooringu teenuse sisuks on pakkuda ülevaatet käideltavusest ja teavitusi insitentidest. Monitooringuinfo kogumine annab võimaluse teha otsuseid, kuidas muuta süsteeme töökindlamaks.

IP võrkude disain

Omades pikaajalist ning mitmekülgset arendus- ja halduskogemust, oskame planeerida sidevõrke nii, et need oleksid töökindlad, lihtsad hallata ning vastaksid tänapäeva vajadustele ja tuleviku nõudmistele.